ชีววิทยาศาสตร์

นี่คือสิ่งที่ความหึงหวงทำกับสมอง

สัตว์ประหลาดตาสีเขียวเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ยิ่งใหญ่ในละครของมนุษย์ แต่นักวิทยาศาสตร์รู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับกลไกของจิตใจที่หึงหวง เมื่อความหึงหวงเข้ามาครอบงำ อะไรทำให้เกิดความกลัว ความไม่มั่นคง และความโกรธ?